logo

Vocabularul drogurilor

Denumirea Workshopului: „Vocabularul drogurilor”.
Numele şi prenumele prezentatorului : Cojocaru Constantin
Durata prezentării workshopului : 1 hr. 30 min

Biografia prezentatorului:

Ofiţer în rezervă, specialist în informaţii, negociere, terorism şi crimă organizată, violenţă şi agresivitate, consum şi trafic de droguri, mediator, vice-preşedinte al Secţiunii Oltenia a Alianţei Internaţionale Antidrog, licenţiat în ştiinţe juridice, absolvent Facultăţii de Poliţie din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, a două cursuri postuniversitare şi al unui masterat.
Împreună cu psiholog dr. Gina Chiriac, este formator în cadrul cursului „Abordarea interdisciplinară a consumului ilicit de droguri. Tehnici de intervenţie specifice psihoterapiei”, desfăşurat sub egida Asociaţiei Române de Psihologie Integrativă.

Prezentarea workshop-ului:

Workshop-ul „Vocabularul drogurilor” îşi propune evidenţerea istorică a consumului de droguri în lume, cu accent pe documentele care atestă indicii referitoare la consumul acestor substanţe în spaţiul geografic al ţării noastre.
În paralel cu acest aspect, vor fi trecuţi în revistă mai mulţi termeni specifici, a căror origine are legătură cu consumul de droguri, preluaţi la nivelul vocabularului şi mentalului colectiv din ţara noastră şi folosiţi în comunicarea cotidiană, fără ca mulţi dintre utilizatori să cunoască sensul inițial al acestora, dar și influențele civilizațiilor orientale, în special arabă și turcă, asupra obiceiurilor autohtone legate de consumul substanțelor psihotrope.

De asemenea, va fi exploarată şi dezvoltată baza de termeni utilizată de pacientul dependent referitoare la consumul de tip adictiv, pe care acesta are tendința firească de a-i utiliza în relaţia cu psihoterapeutul, pentru optimizarea comunicării. În acest sens, vor fi avuţi în vedere atât termeni din jargon (doză, supradoză, sevraj, toleranţă, abstinenţă etc) cât şi cei din jargon (pudră. iarbă, joint, zăpadă, crack, miere, morf, emsel, bilă, flash, kick, speed-ball, high, speed, sugativă, sugativă cu acid, geamuri/ochiuri de geam, micropuncte, happy-faces, mim-trips/comic -trips, purple haze, sunshine explosion , keta, vitamina k, ketavet, ozon, praful îngerilor, combustibil de rachetă, lichid de îmbălsămare etc).
Ultima parte va fi consacrată identificării unui potenţial consumator după indicii rezultaţi din comunicarea verbală, nonverbală şi paraverbală (conţinutul comunicării verbale, viteza/ritmul vorbirii, intonaţie, aspecte fizice şi comportamentale).

No Comments

Comments are closed.