logo

“Şcoala Vrăjitorilor”: Psihoterapia integrativă strategică a copilului

Numele Workshopului: “Şcoala Vrăjitorilor”: Psihoterapia integrativă strategică a copilului
Numele și prenumele Prezentator : Popescu Oana Maria
Durata prezentării workshopului : 1 hr. 30 min/ 3 hr.

Biogra fia Prezentatorului :

Preşedinte Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă, psihoterapeut principal, formator şi supervizor în psihoterapie integrativă, psihoterapeut autonom hipnoză clinică, tehnici de relaxare şi terapie ericksoniană, formări şi specializări în analiză tranzacţională, psihosexologie, psihoterapie de grup, co-counselling, psihanaliză, psihoterapie cognitiv-comportamentală, gestalt terapie, hipnoterapie cognitiv-comportamentală şi psihoneuroimunologie, director al centrului Psiho Blue Timişoara, editor al Journal of Integrative Research, Counselling and Psychotherapy, editor al Revistei de Psihoterapie Integrativă, autor a numeroase articole şi cărţi de specialitate, printre care “Manual de psihoterapie integrativă”, “Psihoterapie integrativă strategică. Manual pentru clinicieni”, “Integrative Strategic Psychotherapy”, fondator al psihoterapiei integrative strategice pentru adult şi copil.

Prezentarea Workshopului :

Una din cele mai importante tendinţe în psihoterapia copilului la ora actuală este integrarea variatelor abordări şi tehnici terapeutice. Încă din 1988 Kazdin sublinia faptul că psihoterapia copilului trebuie să ia în considerare variate abordări pentru a obţine cele mai bune rezultate.
Psihoterapia integrativă strategică pleacă de la premiza existenţei a patru domenii ale sinelui: sinele bazal, sinele central, sinele plastic şi sinele extern şi a şase axe psihologice: biologică, cognitivă, emoţională, psihodinamică, familială şi existenţială. Modelul cuprinde integrarea ultimelor descoperiri din domeniul neurobiologiei şi a cercetărilor privind ataşamentul, cu principalele orientări psihoterapeutice ale secolului 21: cognitiv-comportamentală, umanist-existenţială şi psihodinamică.
Psihoterapia copilului prezintă însă particularităţi în ceea ce priveşte aplicarea modelelor terapeutice, una din cele mai importante fiind accea că de multe ori copiii nu îşi pot verbaliza problemele şi dificultăţile. Dar copiii au prieteni imaginari cu care vorbesc, iar aceşti prieteni imaginari au fascinat psihologii, părinţii şi profesorii de mult timp încoace. Toţi copiii se joacă, iar joaca este o parte importantă a dezvoltării copilului.

În cadrul programului de psihoterapie “Şcoala Vrăjitorilor” relaţia terapeutică este facilitată de faptul că psihoterapeutul este un partener de joacă pentru copil, lucrând cu copilul şi utilizând un limbaj specific copilului. Întregul program este conceput sub forma unui “basm viu” în care copilul este imersat şi pe care îl poate experienţia, folosindu-şi în acelaşi timp propria imaginaţie şi creând prieteni imaginari, “basmul” aflat la baza programului fiind seria “Harry Potter”.
Vom lucra experienţial cu tehnici cum sunt: regulamentul şcolii de vrăjitori (îndeplinirea expectanţelor), jurnalul vrăjitorului (tehnică comportamentală), baghetele magice (ritual terapeutic), ierbologia (sprijin pentru schimbare), pensivul (tehnică de recadrare proto-hipnotică), harta magică personală (art-terapie), vrăjile (metaforă pentru rezolvare de probleme) şi altele… secrete… pe care le pot afla doar vrăjitorii participanţi.

DenumireaPosterului:

Modelul diagnostic în psihoterapia integrativă strategică

Prezentarea posterului :
  • Teoria integrativă strategică propune următoarea configuraţie a sinelui:
  • Ne naştem având un sine bazal, care se dezvoltă sub influenţa stimulilor non-verbali;
  • Sinele central este modelat de interacţiunile verbale şi non-verbale, conţinând “seturile centrale”: o serie de modele sau scheme mentale;
  • Sinele plastic este sediul buclelor interne de feed-back pentru toate componentele sinelui; 4. Sinele extern este interfaţa individului cu lumea exterioară.

Cele patru componente ale sinelui sunt intersectate de şase axe: biologică, cognitivă, emoţională, psihodinamică, familială şi existenţială, care se referă la variate modalităţi de formare a sinelui, de la reacţii biologice la subpersonalităţi.
Diagnosticul integrativ strategic propune utilizarea unei matrici conceptuale de sistematizare a aspectelor care ţin de intersecţia axelor psihologice cu domeniile sinelui, psihoterapeutul având la dispoziţie un instrument de evaluare simplu de utilizat, pentru o perspectivă clară asupra factorilor care intervin în geneza şi menţinerea problemei, putând selecta cele mai eficace intervenţii în cadrul tratamentului.

No Comments

Comments are closed.