logo

Rezilienţă şi inteligenţă emoţională la copii – o perspectivă integrativă

Denumirea workshopului: Rezilienţă şi inteligenţă emoţională la copii – o perspectivă integrativă
Numele si prenumele prezentatorului: Conf. univ.dr.Florinda Golu
Numele si prenumele co- prezentatorului: Dr.Adriana Stoica
Durata workshopului:1hr. 30min

Biografia prezentatorului:

Cu o experienţă de peste 10 ani în învăţământul superior, Florinda Golu este doctor în psihologie, conferenţiar universitar la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul Psihologie, unde este titularul cursurilor Psihologia dezvoltării umane (la studiile de licenţă), Evaluare psihologică şi Tehnici proiective (la studiile de masterat), Dezvoltare personală (în cadrul şcolii doctorale).

Ca psiholog cu drept de liberă practică, Florinda Golu este atestată în următoarele specializări: psihologie clinică, psihologie educaţională, consiliere psihologică şi psihoterapie. De asemenea, Florinda Golu dispune de dreptul de supervizare profesională în psihologie clinică, psihologie educaţională, consiliere psihologică şi este formator în cadrul Asociaţiei Române de Psihoterapie Integrativă şi în cadrul Societăţii de Psihoterapie Experienţială din România.
Este autoarea a 10 cărţi de specialitate şi a unui număr de peste 30 de articole, publicate în reviste ştiinţifice recunoscute la nivel naţional şi internaţional. A participat la un număr mare de conferinţe naţionale şi internaţionale, în calitate de membru în comitetul ştiinţific şi de organizare, în calitate de reviewer, prezentând lucrări, moderând secţiuni şi susţinând workshopuri.

Biografia co-prezentatorului:

Adriana Stoica este psiholog cu drept de liberă practică, atestat de Colegiul Psihologilor din România, în specializările psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihopedagogie specială. În această calitate, Adriana Stoica are o experienţă profesională de peste 19 ani în evaluarea şi consilierea copiilor şi în coordonarea de programe de dezvoltare personală pentru copii, la nivel individual şi grupal, în diferite asociaţii, şcoli şi grădiniţe.

De asemenea, Adriana Stoica dispune de o bogată practică de cabinet, precum şi de o arie extinsă de competenţe profesionale: consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi familiei, evaluarea clinică a copilului, consilierea copiilor cu probleme de anxietate şi ataşament, cu conduite obsesiv-compulsive şi opoziţioniste, relaţiile părinţi – copii, tehnici proiective, psihosomatică.
A participat la o serie de conferinţe de prestigiu, naţionale şi internaţionale, prezentând lucrări şi comunicări ştiinţifice, publicate ulterior în reviste de specialitate.
Domeniul predilect de interes îl constituie dezvoltarea şi stimularea inteligenţei emoţionale la copii, problematică care a constituit şi tema tezei de doctorat a Adrianei Stoica, în baza studiului de validare întreprins conferindu-i-se titlul de doctor în psihologie, la Universitatea din Bucureşti.

Prezentare workshop:

Workshop-ul „Rezilienţă şi inteligenţă emoţională la copii – o perspectivă integrativă” propune participanţilor, pe parcursul unei ore şi jumătate, o modalitate de lucru atractivă, interactivă şi provocativă, care va surprinde rolul inteligenţei emoţionale, ca resursă creativă, în dezvoltarea şi antrenarea rezilienţei copilului.
Procesul dezvoltării copilului nu este unul uniform şi liniar. Frecvent, apar momente de discontinuitate şi contrast, pusee tensionale şi conflictuale, momente critice şi vulnerabile: timiditate şi izolare, agresivitate, încăpăţânare şi ostilitate, egocentrism şi narcisism, frustrări, furie, traume, temeri şi anxietăţi, crize de dezvoltare.
Stimulii care acţionează asupra copilului sunt numeroşi (familie, şcoală, societate, covârstnici, membri ai comunităţii). Încercările copilului de a face faţă cu succes provocărilor unei vieţi pline de incertitudini, solicitări, reguli şi exigenţe trebuie încurajate, într-o manieră suportivă, stimulând nevoia sinceră, naturală a copilului de a se exprima, de a-şi afirma şi confirma personalitatea.
Trecerea de la competenţele cognitive, la cele sociale, relaţionale şi apoi la cele emoţionale constituie un pas important în dobândirea unei competenţe mai mult decât necesare pentru provocările vieţii de adult: competenţa adaptativă. Conştientizarea propriilor trăiri şi pe cele ale altora, asumarea, exprimarea liberă şi deschisă, abilităţile empatice, capacitatea de a înfrunta obstacolele, frustrările şi conflictele şi de a le rezolva într-un mod creativ – toate acestea constituie ancore în dezvoltarea rezilienţei şi adaptabilităţii copilului.

Obiectivele workshop-ului:
  • Evidenţierea rolului inteligenţei emoţionale în facilitarea adaptării şi integrării armonioase a copilului în viaţa de familie şi în mediul social.
  • Surprinderea dublei determinări din relaţia rezilienţă-inteligenţă emoţională (cauză şi efect)
  • Familiarizarea participanţilor cu modalităţile de antrenare a rezilienţei copilului
  • Abilitarea participanţilor în lucrul cu tehnicile de stimulare a inteligenţei emoţionale
  • Stimularea deschiderii şi empatiei, abilităţi necesare în consilierea şi psihoterapia copiilor
  • Antrenarea propriilor resurse creative şi facilitarea comunicării autentice.
No Comments

Comments are closed.