logo

Evaluare şi intervenţie în psihoterapia integrativă prin utilizarea sistemelor multimedia de biofeedback

Denumirea Workshopului: Evaluare şi intervenţie în psihoterapia integrativă prin utilizarea sistemelor multimedia de biofeedback
Numele şi prenumele Prezentator : dr. Paşca Viorel
Durata prezentării workshopului : 2 hr. 30 min

Biografia prezentatorului :

Psiholog principal în psihologie clinică şi psihoterapie integrativă, formator în cadrul Institutului Român de Psihoterapie Integrativă. Este cadru didactic al Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, unde susține cursuri de evaluare clinică avansată a adultului și de psihologie clinică judiciară în cadrul programului masteral. Este preocupat de domeniul măsurării şi utilizării indicatorilor fiziologici în psihologia clinică, psihoterapia integrativă şi psihologia judiciară. Promovează cercetarea cantitativă şi calitativă în domeniul psihologiei clinice şi psihoterapiei integrative ca modalităţi complementare de cunoaştere şi înţelegere a universului interior al fiinţei umane şi a complexităţii tabloului clinic al suferinţei psihice şi psihosomatice. Are un interes special pentru aplicaţiile pe care le oferă utilizarea biofeedbackului în strategiile de intervenţie de tip integrativ şi a susţinut mai multe workshop-uri de promovare şi prezentare pe această temă.

Prezentarea workshopului:

Explorarea stării de bine şi a universului psihopatologiei cu ajutorul unor indicatori fiziologici asigură demersului clinic şi psihoterapeutic un plus de rigoare şi obiectivitate, dincolo de subiectivismul cuvintelor şi trăirilor noastre.
Workshop-ul îşi propune să prezinte o serie de indicatori care definesc nivelul biologic/fiziologic, ca o componentă importantă a tabloului clinic în multe tulburări psihice sau psihosomatice, precum şi modul lor de utilizare în strategia terapeutică de tip integrativ.

Obiectivele workshop-ului:
  • Cunoaşterea dimensiunilor care definesc starea de bine şi universul psihopatologic în psihoterapia integrativă;
  • Definirea dimensiunii biologice/fiziologice din perspectiva tabloului clinic a unor suferinţe şi tulburări psihice;
  • Prezentarea şi evaluarea unor indicatori psihofiziologici utilizaţi în pneumografie, electrocardiografie, pletismografie, electroencefalografie, electromiografie şi electrodermografie şi aplicaţiile lor în psihologia clinică şi psihoterapie;
  • Prezentarea sistemului multimedia Biofeedback 2000x-pert şi dezvoltarea unor abilităţi de utilizare a acestuia;
  • Implementarea sistemului biofeedback în strategia de intervenţie psihoterapeutică de tip integrativ.

Vom trece în revistă şi câteva aplicaţii ale tehnologiilor de neuroimagistică corticală şi a tehnicilor de neurofeedback în cercetarea şi practica din domeniul clinic.
Psihoterapia integrativă rămâne curioasă şi deschisă la evoluţia şi progresul tehnologiilor moderne de evaluare a unor parametrii psihofiziologici şi la aplicaţiile pe care acestea le oferă pentru intervenţia terapeutică.

No Comments

Comments are closed.