logo

Conflictele existenţiale din perspectiva modelului integrativ strategic al sinelui

Denumirea workshopului: Conflictele existenţiale din perspectiva modelului integrativ strategic al sinelui
Numele si prenumele prezentatorului: Bios Vîşcu Loredana
Durata workshopului:3hr

Biografia prezentatorului:

Vîşcu Loredana este  psihoterapeut principal, formator şi supervizor în psihoterapia integrativă şi secretar ştiinţific în  Asociaţia de Cercetare, Consiliere şi Psihoterapie Integrativă – ACCPI, psihologia educaţiei, consiliere şi orientare şcolară şi vocaţională, acreditat de Colegiul Psihologilor din România. De asemenea, Vîşcu Loredana Ileana este Chartered Psychologist în British Psychology Society în divizia de cercetare. Desfăşoară o activitate didactică academică din 1999, actualmente cadru didactic asociat la Universitatea de Vest Timişoara.

Activitatea ca şi formator, supervizor în psihoterapie este concretizată în publicaţii în reviste de specialitate şi cărţi: „Precepte de educaţie şcolara” (2007) Ed. Didactica si Pedagogică Bucureşti; „Pedagogie sociala” (2008) Ed. Didactica şi pedagogică, Bucureşti; „Fundamente în psihoterapie integrativă ” (2009) V&I Integral, Bucureşti; „Consiliere integrativă educaţională. Elemente de psihopatologie” (2009) V&I Integral, Bucureşti; „An Integrative Model of Psychotherapy. A Case Study” (2011) Published in Dolman Scott, UK; ”Manual de psihoterapie integrativă”(coautor Oana Maria Popescu) , Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2013.

Prezentare workshop :

Modelul integrativ strategic al sinelui constituie o viziune teoretică dar şi o modalitate practică de intervenţie psihoterapeutică. Fundamentarea teoretică are la bază cunoştinţe din neuroştiinţe, psihologia ataşamentului, psihologia dezvoltării umane, cognitivism, existenţialism. Intervenţiile psihoterapeutice propuse aparţin eclectismului tehnic din gestalt, psihodinamică, psihosinteză etc.

Modelul integrativ strategic al sinelui propune: o teorie pentru devenirea umană prin emergenţa sinelui bazal, central, plastic şi extern; o strategie psihoterapeutică prin acţionarea asupra conţinuturilor sinelui şi o diagnoză prin analiza axelor Ataşamentului, Biologică, Cognitivă, Familială, Psihodinamică, Existenţială.

Scopul workshop-ului este de a prezenta Axa existenţială de la nivelul Sinelui bazal: modelele interne de lucru pentru grijile fundamentale, contactul cu lumea, timpul, spiritualitate şi cum aceste conţinuturi ale Sinelui bazal emerg în Sinele central, plastic şi extern. Emergenţa conţinuturilor este sub influenţe externe de mediu dar şi interne, fără a fi ocolită de conflicte. Conflictele pot fi sursa unor nevroze, tulburări somatice şi a psihozelor.

Conflictele se prezintă astfel, din perspectiva: dualităţii moarte-frică de moarte; libertate şi asumarea responsabilităţii; singurătate şi asumarea relaţiei; cautarea sensului vieţii într-o lume fară sens. În devenirea sa individul este supus asimilării unor valori din familie şi social, acceptarea sau nu a lor generează de asemenea conflicte.

Delimitarea graniţelor Eului sau nondelimitarea contactului dintre Eu şi lume generează conflicte. Gestaltul prin tehnicile propuse poate aduce o soluţionare a conflictelor determinate de confluenţă, introiecţie, proiecţie şi retroflecţie.

Spiritualitatea este o modalitate proprie de trăire şi practicare a comportamentului religios sau nu. Şi poate fi percepută ca o transcendere a Sinelui. Credinţele despre spiritualitate, mecanismele de întreţinere a comportamentului religios şi practicarea comportamentului religios sunt şi ele surse potenţiale de conflict în existenţa umană.

Studiile de caz vor susţine idele workshop-ului.

 

No Comments

Comments are closed.